Súkromná
spojená
škola

Workshopy, prednášky, diskusie

SSŠ spája v sebe 2 organizačné zložky: Súkromnú školu umeleckého priemyslu a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium. Vďaka tomuto prepojeniu sa nám veľmi úspešne darí vo voľnočasových aktivitách i vo vyučovacom procese (najmä v sociálnej rovine) intermediálne prepájať už na úrovni strednej školy viaceré umelecké druhy, najmä literárne, dramatické a výtvarné.

PANtastický festival pantomímy

Workshop vzdušnej akrobacie

17 rokov TVORivej pedagogickej činnosti

Objekt v priestore / Priestor v objekte

Inšpirácia technológiou

Skip to content