Súkromná
spojená
škola

Profil absolventa

Absolventi strednej umeleckej školy a konzervatória majú široké spektrum profesionálnych možností uplatnenia v oblasti umenia, kultúry, médií ale i školstva. Ich profil závisí od špecializácie a smerovania, ktoré si vybrali počas štúdia.

Zobraziť profil absolventa školy:
Skip to content