Súkromná
spojená
škola

17 rokov TVORivej pedagogickej činnosti

Cieľ:

V závere školského roku si Súkromná škola umeleckého priemyslu a Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium v Martine pripomenú 17 ROKOV svojej TVORivej pedagogickej činnosti. Pri tejto príležitosti pripravujeme v priestoroch Súkromnej spojenej školy v Martine na Ľadovni cca 2 hodinový zážitkový blok aktivit pre žiakov ZŠ v dopoludňajších hodinách. Popoludní sa žiaci našej školy, pedagógovia, priatelia a spolupracovníci môžu tešiť na workshop, divadlo, koncert aj výstavu.

Sprievodné akcie:

8.30 hod – prvý blok aktivít, žiaci ZŠ sa môžu tešiť na divadelné predstavenie, prehliadku školy, kreatívne aktivity s našimi výtvarníkmi aj pantomímu v záhrade školy 10.30 hod – druhý obsahovo rovnaký blok pre žiakov ZŠ 13.30 hod – grafická dielňa pre žiakov SSŠ 15.oo hod – divadelné predstavenie pre verejnosť „ZEM prikryje všetko“ v podaní žiakov 2. ročníka SHDK 16.30 hod – malý spevácky koncert, ako úvod k vernisáži 17.00 hod – vernisáž výstavy ročníkových a maturitných prác žiakov SŠUP

Poznámky:

Žiadne poznámky.

Galéria:

Skip to content