Súkromná
spojená
škola

O nás

Súkromná spojená škola (SSŠ) zahŕňa dve organizačné zložky: Súkromnú školu umeleckého priemyslu (SŠUP) a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium (SHDK). Na SŠUP v súčasnosti vyučujeme v odbore Grafický a priestorový dizajn (GaPD), na SHDK Herectvo (HDO).

Založenie školy

Škola bola založená v roku 2006 ako Súkromná stredná umelecká škola (SSUŠ). V priebehu svojho vývoja prešla viacerými organizačnými zmenami, čo súvisí so zmenou v názve i so zmenami v zvolených študijných odboroch.

Už v rodiacej sa vízii založenia školy figurovali dve dominantné línie: literárno-dramatická a výtvarná, ktoré sa u nás dnes miesia v rozličných intermediálnych presahoch. Táto idea vychádzala nielen z tradície mesta Martin, ktoré je vo svojej histórii i súčasnosti poznačené literárnym dianím a s tým súvisiacim vydavateľským i tlačiarenskym priemyslom, ale aj s množstvom kultúrnych inštitúcií, ktoré mestu dominujú (Slovenská národná knižnica a s ňou súvisiace literárne múzeum, Turčianska knižnica a jej pobočky v meste a na Ľadovni, Turčianska galéria, Slovenské komorné divadlo, Slovenské národné múzeum a jeho pobočky a i.). A tak sa zakladatelia školy rozhodli, že domáce prostredie podporia výukou študentov priamo v meste ich rodiska a ich prípadného budúceho profesijného pôsobenia.

Viac o škole:

Skip to content