Súkromná
spojená
škola

Aktivity

Pondelkové večery patria na SSŠ v Martine Martinskému divadlu mladých (MDM). Divadlo si založili študenti Súkromného hudobno-dramatického konzervatória a priamo v školskej divadelnej sále na Martinskej Ľadovni pravidelne hrajú predstavenia pre verejnosť. Pre študentov je MDM veľmi silnou osobnou skúsenosťou a dôležitým kontaktom s praxou. Ich predstavenia totiž nevidia len spolužiaci, ale široký záber divákov od detí až po seniorov. Získavajú tak dôležitú spätnú väzbu na to, čo sa v škole učia v rámci teoretických i praktických predmetov. 

Výnimočnosť MDM spočíva aj v silnej angažovanosti a zanietenosti študentov, pretože v ňom pôsobia aj ako manažéri (organizačné zabezpečenie podujatí), hlavní aktéri (herci, moderátori) i propagátori (tvoria si plagáty, príspevky na sociálne siete…).

Po skúsenostiach s predchádzajúcimi i súčasnými obmedzeniami v rámci proticovidových opatrení v kultúre, kedy nebolo možné vidieť predstavenia MDM vôbec, alebo len v obmedzenom režime, rovnako bol obmedzený aj svet festivalov, súťaží i prezentácií pre ZŠ, sa vedenie SSŠ rozhodlo hľadať spôsob ako udržať divadlo čo najaktívnejšie aj s využitím moderných komunikačných kanálov.  V grantovom programe SPPravmeTo, za účelom podpory vzdelávania sme požiadali o financovanie projektu „Večery s MDM“ a boli sme úspešní.

Vybudovali sme v škole stabilné streamovacie štúdio, ktoré posúva prácu našich študentov k širšiemu publiku aj mimo regiónu Turiec. Vieme tak divákom spríjemniť večery doma a sprostredkovať im live stream predstavenia MDM, ale aj iné aktivity ako rozhovory, kvízy alebo podujatia z archívu. Pre školu i študentov bola v rámci tohto projektu určite zaujímavá aj spolupráca na odbornej i realizačnej úrovni s Jakubom Kotúčom, ktorý zabezpečuje streamy po technickej stránke.

Projekt „Večery s MDM“ sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Začal jedným predstavením mesačne, ale ambíciou školy je udržať projekt dlhodobo a odvysielať čo najviac divácky zaujímavých podujatí. 

Od novembra 2020 začalo Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine realizovať projekt Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti, na ktorý získalo Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
Cieľom projektu je podpora odborného vzdelávania žiakov a celoživotného vzdelávania učiteľov prehĺbením a doplnením poznatkov a zručností získavaných počas odborného vzdelania a prípravy. Aktivity projektu sú zamerané najmä na zvýšenie kultúrneho povedomia a posilnenie umeleckej gramotnosti s ohľadom na súčasné trendy v digitalizácii. V rámci projektu budú prebiehať kurzy, prednášky, diskusie a workshopy pod vedením výtvarníkov, odborníkov a profesionálov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Projekt tak vytvorí priestor pre praktickú a teoretickú prípravu žiakov vo vzťahu k súčasnej digitálnej dobe s cieľom uspieť na prijímacích pohovoroch na vysoké školy, alebo priamo na trhu práce. Projekt prebiehal do júna 2023.

3. – 7. 8. 2015

10. Letný intermediálny workshop: STEREOTYPY

28. 7. – 1. 8. 2014

9. Letný intermediálny workshop: DUALITA

29 . 7. – 2. 8. 2013

8. Letný intermediálny workshop: (DE)KONŠTRUKCIA KNIHY

30 . 7. – 2 . 8. 2012

7. Letný intermediálny workshop: LÍNIA –KONTAKT – PRELÍNANIE

1. – 5. 8. 2011

6.Letný intermediálny workshop: ZAOSTRENÉ NA DETAIL

2. – 6. 8. 2010

5. Letný intermediálny workshop: ANTIREKLAMA

3. – 7. 8. 2009

4. Letný intermediálny workshop: ČIERNA A BIELA – DUALITA

4. – 8. 8. 2008

3. Letný intermediálny workshop: FARBA AKO KOMUNIKAĆNÝ PROSTRIEDOK

6. – 10. 8. 2007

2. Letný intermediálny workshop: LABYRINT

7. – 11. 8. 2006

1. Letný intermediálny workshop: BOD, LÍNIA, PLOCHA, PRIESTOR

5. – 7. 6. 2015

KONZERVA FEST 2015 – festival slovenských konzervatórií

6. – 8 . 6. 2014

KONZERVA FEST 2014 – festival slovenských konzervatórií

Skip to content