Súkromná
spojená
škola

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z vašich daní

Cieľom občianskeho združenia BOD je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

Dňa 26. 10. 2023 bolo občianske združenie registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb. Na základe tejto registrácie môže byť občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania prijímateľom 2 % zaplatenej dane z príjmu v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023. 

Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane si môžete stiahnuť TU.

Poučenie si môžete stiahnuť TU.

Vyplnené vyhlásenie odovzdáte na daňovom úrade spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane zo závislej činnosti za rok 2023 (potvrdenie žiadajte od zamestnávateľa).

Ďakujeme!

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno: BOD – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania občianske združenie

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37 972 588

Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Martin

IBAN: SK50 0900 0000 0003 5211 8512

Skip to content