Súkromná
spojená
škola

Inšpirácia technológiou

Cieľ:

Účastíci workshopu sa oboznámia s prostredím a novou technológiou v priestoroch Tlačiarne P+M Turany, zúčastnia sa procesov prípravy, tlače a následného knihárskeho spracovania. Svoju prítomnosť a poznatky zaznamenajú v jednoduchom grafickom buletíne, ktorý na mieste navrhnú a pripravia do tlače. Tlačiareň im túto ukážku zrealizuje. V prípade účasti študentov SHDK budú títo spolupracovať na príprave obsahu buletínu a samostatne pripravia vlastnú pohybovú etudu inšpirovanú pobytom vo výrobnom závode, ktorú odprezentujú na školskom webe.

Sprievodné akcie:

Prezentácia súčasných tlačových technológií Prezentácia materiálov používaných na tlač Konzultácia s externým lektorom (P. Ďurík, P. Choma)

Poznámky:

Workshop podporili firmy HEIDELBERG a EUROPAPIER

Galéria:

Skip to content