Súkromná
spojená
škola

Kontakty

Organizačná zložka

Súkromná
škola
umeleckého priemyslu
Súkromné
hudobné a dramatické
konzervatórium

Kde nás nájdete?

Súkromná spojená škola Martin
Sídlo: Ul. J. Lettricha 3

036 01 Matrin
E-mail: ssusmartin@ssusmartin.sk

Koho môžete kontaktovať?

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
zriaďovateľka
0910/960 680
lubomira.krkoskova@ssusmartin.sk

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka
0904/226 288
riaditel@ssusmartin.sk

Mgr. Sabina Červíková
zástupkyňa riaditeľky
sabina.cervikova@ssusmartin.sk

Beáta Kucharovičová
personalistka
043/438 34 39
0918/371 009
kucharovicova@ssusmartin.sk

Skip to content