Súkromná
spojená
škola

Talentové prijímacie skúšky

Podmienky a kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024 – 2025 pre jednotlivé organizačné zložky.

Zvoľte školu:

8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN

(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051)

Pre školský rok 2024-2025 prijímame
0
žiakov
Termíny prijímacích skúšok

1. termín – 29. apríl 2024
2. termín ZMENA!9. máj 2024

Dokumenty na stiahnutie
V zmysle zákona zverejňujeme aj kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2025-2026

8226 Q – Hudobno‐dramatické umenie – HERECTVO

(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008052)

Pre školský rok 2024-2025 prijímame
0
žiakov
Termíny prijímacích skúšok

1. termín – 29. apríl 2024
2. termín ZMENA!9. máj 2024

Dokumenty na stiahnutie
V zmysle zákona zverejňujeme aj kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2025-2026
Skip to content