Súkromná
spojená
škola

PANtastický festival pantomímy

Cieľ:

Festival PAN oslávil v roku 2023 krásne 30-te jubileum a my (pedagógovia), spolu so žiakmi 3. ročníka SHDK sme mali tú česť byť jeho súčasťou. Očarení profesionálnymi etudami, predstaveniami, happeningmi a workshopmi na svetovej úrovni, sme sa vrátili po vskutku PANtastickom týždni domov, nadchnutí a motivovaní, plný dojmov a ďalších nápadov do najbližších týždňov… ba snáď rokov. Kto to nezažil nepochopí… Odporúčame KAŽDÉMU bez ohľadu na vek, zameranie, zamestnanie.

Sprievodné akcie:

Celkovo festival ponúkal 14 tvorivých dielní. Tvorivá dielňa: Otvor svoju kreativitu – Eliška Kasprzyk, Helsinki, Fínsko Lektorka Eliška Kasprzyk, absolventka HAMU v Prahe, ktorá sa viac ako 10 rokov venuje umeleckému pohybu, pantomíme a závesnej akrobacii. Žije v Helsinkách a je členkou umeleckej skupiny Helmime. Tvorivá dielňa pod jej vedením nám umožnila náhľad do možností a spôsobov kreatívneho procesu, cez silné zážitky miestami až meditačného charakteru, za sprievodu hudby, vlastných zvukov, vizualizácie a skupinovej spolupráce. (Ivana Halašová, Martina Kubandová, Viktória Zeleňáková, Svetlana Kundláková, Timea Muráriková). Na fotografiách sme zvečnení s duom Umbilical Brothers, Miroslavom Kasprzykom a I. Halašová s Damirom Dantesom.

Poznámky:

Žiadne poznámky.

Galéria:

Skip to content