Súkromná
spojená
škola

Partneri

Škola v rámci svojich aktivít v súvislosti s priamym vyučovacím procesom i mimoškolskou činnosťou spolupracuje s viacerými kultúrnymi inštitúciami (Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Žilina, Turčianska galéria v Martine, pobočky Slovenského národného múzea v Martine, Turčianska knižnica a pod.).

Vďaka intenzívnej spolupráci s občianskym združením Bod-spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania sa nám pravidelne darí zapájať žiakov do jednorazových i dlhodobých aktivít na poli umenia a vzdelávania (napr. Letné intermediálne dielne).

Skip to content