Nedeľa - 25. 9. 2022 meniny má Vladislav Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 10.00 h.
v priestoroch školy
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

MDM – streamujeme


Pozrite si záznam z predstavenia 6. 6. 2022
LUIGIHO SRDCE

MDM – streamujeme


Pozrite si záznam z predstavenia 6. 6. 2022
LUIGIHO SRDCE

študenti druhého ročníka
autor Ivan Bukovčan
pedagóg Mgr. art. Michal Tomasy


Menej informácií <

DRUHÉ KOLO TPS


Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na 4 voľné miesta
na odbor hudobno-dramatické umenie
sa uskutoční 21. 6. 2022 o 9:00 hod.
Kritériá prijímacieho konania z prvého kola a povinné texty zostávajú nezmenené.
Prihlášky spolu s potvrdením od foniatra zasielajte na adresu:
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3, Martin 036 01

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G26 / 213
2. / G7 / 191
3. / G1 / 165
4. / G18 / 161
5. / G10 / 160
6. / G9 / 149
7. / G23 / 137
8. / G5 / 135
9. / G16 / 133
10. / G12 / 132
11. / G2 / 131
12. / G22 / 128
13. / G24 / 125
14. / G21 / 122
15. / G3 / 121

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
16. / G11 / 117
17. / G14 / 114
18. / G8 / 110

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
19. / G6 / 80
20. / G15 / 79
21. / G17 / 77
22. / G19 / 75
23. / G20 / 70
24. / G25 / 65
25. / G27 / 45

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G4
G13

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 18. 5. 2022


Menej informácií <