Štvrtok - 30. 3. 2023 meniny má Vieroslava Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30. 1. 2023.

Riaditeľské voľno, odsúhlasené pedagogickou radou SSŠ a zriaďovateľkou školy, bude poskytnuté pre žiakov školy ako náhrada zrušených polročných prázdnin.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31. 1. 2023

V Martine dňa 26. 1. 2023
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy
28. 1. 2023 (sobota) od 9:00 – 12:00 komentovaná prehliadka v priestoroch školy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2023 od 09:00 – 12:00 hod. prezenčne v priestoroch našej školy
28. 1. 2023 od 13:00 – 15:00 hod. ONLINE

VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!
POROZPRÁVAJ SA s tvojimi nastávajúcimi pedagógmi!
ZISTI viac o štúdiu na našej škole!Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Pozývame vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2023

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Pozývame vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2023 od 09:00 – 12:00 hod. prezenčne v priestoroch našej školy
28. 1. 2023 od 13:00 – 15:00 hod. diskusia ONLINE so žiakmi školy

VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!
POROZPRÁVAJ SA s tvojimi nastávajúcimi pedagógmi!
ZISTI viac o štúdiu na našej škole!Menej informácií <