Súkromná
spojená
škola

Školské časopisy

Školský časopis vznikol z iniciatívy samotných žiakov SŠUP. Prináša zaujímavé informácie zo života školy, nevyhýba sa však ani spracúvaniu rôznych kultúrnych, spoločenských, občas i lifestylových tém. Vychádza nepretržite a pravidelne už šesť rokov. V školskom periodiku žiaci prezentujú svoju prácu a tiež naberajú skúsenosti v navhovani printových produktov a prax pri ich technickom spracovaní . Časopis je univerzálnym priestorom pre všetkých, ktorí majú chuť tvoriť, experimentovať a  skúšať.

Skip to content