Súkromná
spojená
škola

ZEM

Osoby a obsadenie

Hlavné postavy Juda Klinčoková a Zuza Botárová:  striedajú sa všetky študentky  Svetlana Kundláková, Timea Muráriková, Viktória Zeleňáková, Dorota Uriková, Martina Kubandová, Martina Daoud

Mišo:  Peter Michalík

Hudba: Martin Manko

O divadelnej hre

Dej sa odohráva v krátkom období od februára do novembra v sriemskej dedine roku 1925. Za ten čas sa udeje množstvo malých, ale i veľkých tragédií v dvoch rodinách – Botárovcov a Klinčokovcov.

Botárova túžba po „zemi“ spôsobila smrť jeho ženy, ovplyvnila osud jeho dcéry Zuzy. Stávame sa svedkami tragédie „ako voda čistej“, avšak chudobnej Judy Klinčokovej, ktorá prehráva, pretože uverila hre na moc, pochádzajúcej z majetku.

Zem prikryje všetko. Bolesť, vinu, nevinnosť.

Tvorivý prístup k textu, hra so slovom, jeho prepojenie s akciou, použite materiálu a rekvizít ponúklo možnosti pre „neotrelé“, svojské, študentské, skrátka nové inscenovanie notoricky známeho textu.

Dráma V.H.V. sa tak stáva veselou sondou do života dolnozemských Slovákov  v Juhoslávii, v ktorej sa však posolstvo autora nestráca v humore, ale naopak vystupuje na povrch práve vďaka mladému pohľadu protagonistov.

Skip to content