Súkromná
spojená
škola

Láska

Osoby a obsadenie:

Príbeh prvý – HĹBKY OCEÁNOV
(podľa hry Hriech J. G. Tajovského)

ALICA – Kristína Kubalová
NINA – Alexandra Koanová
MATEJ – Samuel Bela

Príbeh druhý – PRED ZÁPADOM SLNKA
(podľa hry Beta, kde si? Mila Urbana)

MILKA – Viktória Zifčáková
BARBORA – Carolina Massa
MIŠO – Peter Michalík / KRISTÍNA – Simona Baránková

Príbeh tretí – KEĎ PADÁ NEBO
(podľa hry Verona Rudolfa Kazíka)

MAGDALÉNA – Terézia Dibdiaková
DOROTA – Viktória Koporecová
TEREZA – Karolína Kozáková

O divadelnej hre

Inscenácia Láska je výsledkom hodín hereckej tvorby študentov druhého ročníka hudobno- dramatického odboru martinského konzervatória. Vznikla na základe spojenia troch hier pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Zvláštnosťou všetkých príbehov je, že žiadnu z postáv nemožno označiť ako kladnú alebo zápornú. Skúsenosti, zážitky a prostredie, v ktorom postavy žijú veľmi silne podmieňujú ich konanie. Stretávame sa tak s krutými realistami, ktorým život už stihol zmazať ideály, ale aj s ľuďmi, ktorí odmietajú stratiť vieru v lásku a poddať sa všadeprítomnej osudovosti.
Jozef Gregor Tajovský približuje v HRIECHU život manželského páru, ktorému sa nepodarilo splodiť potomka. Okrem osobných trápení manželia čelia aj finančným problémom a tak sa Matej vydá do Ameriky za prácou. Dlhé odlúčenie síce prináša finančnú istotu, no osamotená Nina sa musí vysporiadať aj s prácou, ktorú predtým zastával jej manžel. Najíma preto mladého Dana. Ich vzťah sa prehlbuje a nakoniec, krátko pred Matejovím návratom, privádza Nina na svet dieťa. Bezradná a stratená sa opiera o rady a pomoc Matejovej sestry Alice, ktorá vie, čo všetkých, spolu s Matejovím návratom, čaká.
BETA, KDE SI? je príbeh z Oravy, v ktorom tamojší rodák, Milo Urban, bez priklášlení zobrazuje tragickú silu klebiet a ohovárania. Mladá Milka sa vracia zo služby v meste a vyberie si netradičnú cestu – poza humná. Po trpkej skúsenosti v meste si chce totiž pripomenúť radosti detstva a prostredie, v ktorom sa cítila bezpečne. Táto banálnosť rozpúta v domýšľavých dedinčanoch teórie o tom, že Milka skrýva akúsi hanbu a je tým pádom pre dedinu nebezpečná. Vydedenie, strata najbližších priateľov, ale aj boj za pravdu a neutíchajúca túžba očistiť svoje meno. To všetko rozpráva príbeh, v ktorom ľudia bojuju s najhoršími vlastnosťami druhých ľudí.
Motív nenaplnenej lásky v slovenskej dramatickej tvorbe využilo viacero autorov. Inak tomu nie je ani v diele Rudolfa Kazíka VERONA. Žiarlivosť, zbytočná hrdosť a neschopnosť odpúšťať – to všetko na pozadí dedinského prostredia plného dogmatickosti, prísnych nepísaných pravidiel, starých krívd, dohodnutých manželstiev, spoločenských rozdielov a sily rodinných väzieb. Skrýva sa za tvrdými slovami osobné nešťastie, alebo snaha o výstrahu? Akú silu a tlak dokáže vyvinúť dedina a kto nesie zodpovednosť a vinu? A ak sú dve staršie sestry nešťastné kvôli láske, bude kvôli nej nešťastná aj tá najmladšia?

Skip to content