Súkromná
spojená
škola

Elektra

Osoby a obsadenie

Elektra: Viktória Zeleňáková
Klytaimnestra: Martina Kubandová
Chrysotemis: Timea Muráriková
Fúrie: Svetlana Kundláková, Dorota Uriková
Orestes: Peter Jakuš

O divadelnej hre

Čím všetkým si musí prejsť jedna rodina a koľko obetí bude potrebné ešte vykonať…

Hľadanie hraníc antického textu, ich zaviedlo do kráľovského paláca v Mykénach, kde pomstychtivé fúrie chystajú odplatu.

V inscenácií študenti hľadajú vlastný poetický jazyk. Vo veľkej miere využívajú štylizovaný pohyb, prácu s objektom (kvádre rôznych veľkostí) a materiálom (voda, popol a hrozno).

Skip to content