Súkromná
spojená
škola

Šťastné a veselé

Už tradične sa na konci decembra v hereckej sále koná vianočný koncert. Pod vedením Mgr. Jozefíny Furcoňovej činkovali žiaci SHDK prvého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka.

V úvode zaznela sakrálna zborová skladba Alleluja od G. Younga, ktorú vystriedala „Bring me little water Sylvie“ a „Rain song“ s využitím body percussion resp. „hrou na telo“. Spojenie spevu s pohybom upúta nie len sluch, ale aj zrak a žiaci majú radi túto kombináciu. Z jesennej atmosféry nás „Ščedrik“ plynulo preniesol do vianočných melódií. V podaní 1. ročníka sme si mohli vypočuť „Šťastné a veselé“, od ostatných ročníkov zaznela „Last christmas“. Úprava ľudovej piesne Prší prší pretextovaná na Sneží sneží bola veľmi vtipnou záverečnou bodkou koncertu. Pri nej sme sa vyhrali s textom a zašifrovali do neho 9 známych detských piesní. V rámci súťaže ich mali traja dobrovoľníci z obecenstva spísať , samozrejme za odmenu. Smiech teda nechýbal. Tešíme sa na ďalší spoločný koncert v júni.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Týždeň na lyžiach

Lyžiarsky výcvik organizovaný od 29. 1. do 2. 2. 2024 v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa bol o pohybe, relaxe ale aj o budovaní vzájomných vzťahov. Počasie nám prvé dni prialo.

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

PORCIA POLROČNÝCH PRÁC

Piatok 26. 1. 2024 podvečer zaplnili priestory školy rodičia a priatelia našich výtvarníkov.  Mali príležitosť pozrieť si výstavu prác žiakov zo všetkých ročníkov SŠUP. Práce boli vytvorené v rámci jednotlivých

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Nové premiéry v MDM

Dávame do pozornosti program na mesiac február našeho školského Martinského divadla mladých. Všetky uvádzané tituly sú novo naštudované ročníkové predstavenia. Príďte stráviť príjemný podvečer so študentami SHDK. Miesta je možné

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content