Súkromná
spojená
škola

Šťastné a veselé

Už tradične sa na konci decembra v hereckej sále koná vianočný koncert. Pod vedením Mgr. Jozefíny Furcoňovej činkovali žiaci SHDK prvého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka.

V úvode zaznela sakrálna zborová skladba Alleluja od G. Younga, ktorú vystriedala „Bring me little water Sylvie“ a „Rain song“ s využitím body percussion resp. „hrou na telo“. Spojenie spevu s pohybom upúta nie len sluch, ale aj zrak a žiaci majú radi túto kombináciu. Z jesennej atmosféry nás „Ščedrik“ plynulo preniesol do vianočných melódií. V podaní 1. ročníka sme si mohli vypočuť „Šťastné a veselé“, od ostatných ročníkov zaznela „Last christmas“. Úprava ľudovej piesne Prší prší pretextovaná na Sneží sneží bola veľmi vtipnou záverečnou bodkou koncertu. Pri nej sme sa vyhrali s textom a zašifrovali do neho 9 známych detských piesní. V rámci súťaže ich mali traja dobrovoľníci z obecenstva spísať , samozrejme za odmenu. Smiech teda nechýbal. Tešíme sa na ďalší spoločný koncert v júni.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content