Súkromná
spojená
škola

2 ocenenia v národnej súťaži

„TRETIACI“ SHDK SSŠ Martin sa zúčastnili 26. apríla 56. ročníka Palárikovej Rakovej v ČADCI – národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.

Domov priviezli dve OCENENIA:

2. miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získal DIVADELNÝ SÚBOR TRETIACI za inscenáciu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova: ZEM

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získal DIVADELNÝ SÚBOR TRETIACI za inscenáciu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova: ZEM

Predstavenie „ZEM“ vzniklo v školskom roku 2022/2023 v rámci predmetu Herecká tvorba druhého ročníka.
Pedagogické vedenie: Mgr. art., Paulína Musilová, ArtD., Mgr. art. Viktória Komolíková.
TRETIACI sú – Svetlana Kundláková, Timea Muráriková, Viktória Zeleňáková, Dorota Uriková, Martina Kubandová, Peter Jakuš.
Už tretí rok spolu tvoria na pôde Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine. Sú to mladí ľudia, ktorých je vždy najviac počuť aj keď ich je ,,málo“. Myšlienky im nezastaviteľne smerujú k divadlu. Svoju energiu a humor pretavujú do tvorby na javisku.
Ich revírom je Ľadoveň, ich tempo je vražedné, ich protivníci sú skoré rána, dlhé texty a suchá desiata, tretiaci z SHDK pracujú vo dne v noci, ich úlohou je tvoriť divadlo a zabávať sa.

Blahoželáme študentom aj pedagógom!

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

SŠUP výsledky talentových skúšok

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 pre odbor 8603 M – Grafický a priestorový dizajn PRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne: p. č. /kód / získané body

Súkromná stredná umelecká škola Martin

SHDK výsledky talentových skúšok

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 pre odbor 8226 Q – Hudobno‑dramatické umenie – HERECTVO PRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne: p. č. /kód / získané body

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Naši pedagógovia úspešní ako režiséri

V rámci tohtoročnej krajskej prehliadky neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Turčianske javisko 2024 sa z výborných výkonov tešili nielen všetci neprofesionálni herci a tvorcovia, ale aj naši dvaja pedagógovia, ktorí sa

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Medzinárodný úspech Bašky Šimovej

Naša bývalá študentka Barbora Šimová si v apríli z medzinárodného festivalu Encounter/Setkání v Brne odniesla cenu medzinárodnej poroty Marta za výkon v inscenácií Obraz ženy. Baša si okrem ceny za

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content