Súkromná
spojená
škola

SHDK výsledky talentových skúšok

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 pre odbor
8226 Q – Hudobnodramatické umenie – HERECTVO

PRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne:
p. č. /kód / získané body

1. / H11 / 207,5 b

2. / H3 / 197,25 b

3. / H1 / 188,25 b

4. / H9 / 188 b

5. / H6 / 183,75 b

6. / H7 / 176,5 b

7. / H4 / 171,5 b

8. / H10 / 154,75 b

 

NEPRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky neúspešne:

p. č. / kód / získané body

9. / H2 / 102,25 b

10. / H5 / 74,5 b

11. / H8 / 53,75 b

 

NEPRIJATÍ – nesplnili kritériá prijímacieho konania:

p. č. / kód / získané body

12. / H12 / –

 

DVE NENAPLNENÉ MIESTA pre žiakov, ktorých možno v šk. roku 2024/2025 prijať do 1. ročníka na odbor 8226 Q – Hudobnodramatické umenie – HERECTVO

V Martine, dňa 17. 5. 2024

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content