Súkromná
spojená
škola

SŠUP výsledky talentových skúšok

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne:
p. č. /kód / získané body

1. / G19 / 265 b

2. / G15 / 244 b

3. / G17 / 243 b

4. / G13 / 210 b

5. / G9 / 206 b

6. / G14 / 201 b

7. / G6 / 185 b

8. / G4 / 183 b

9. / G3 / 174 b

10. / G21 / 173 b

11. / G18 / 172 b

12. / G10 / 171 b

13 / G22 / 168 b

14. / G25 / 145 b

 

NEPRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:
p. č. / kód / získané body

15. / G20 / 144 b

16. / G8 / 138 b

17. / G5 / 137 b

18. / G23 / 123 b

19. / G24 / 120 b

20. / G11 / 119 b

21. / G16 / 115 b

22. / G26 / 106 b

23. / G7 / 104 b

24. / G12 / 98 b

25. / G1 / 88 b

26. / G2 / 72 b

 

NULA NENAPLNENÝCH MIEST pre žiakov, ktorých možno v šk. roku 2024/2025 prijať do 1. ročníka na odbor 8603 M – Grafický a priestorový dizajn

V Martine, dňa 17. 5. 2024

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content