Súkromná
spojená
škola

Talentovky zmena termínu

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy (SSŠ) zverejňuje pre záujemcov o štúdium na Súkromnej škole umeleckého priemyslu (SŠUP) v Martine a na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu (SHDK) v zmysle § 65, ods. 2, zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Termínmi k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025 nasledujúce informácie o prijímacom konaní (§ 66, ods. 5, zákona č. 245/2008 Z. z.).

1. termín – 29. apríl 2024 (podľa počtu uchádzačov prípadne aj 30. apríl 2024)
2. termín ZMENA! – 9. máj 2024 

Ospravedlňujeme sa záujemcom o štúdium za pôvodne nesprávne nastavený 2. termín pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

Viac k talentovým skúškam nájdete TU.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Ľubica Podhorská

Apríl v MDM

MDM – Martinské divadlo mladých ponúka v apríli 2 reprízy ročníkových predstavení a 1 derniéru úspešného predstavenia Slovenskô.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Kniha martinská

Už od nepamäti bola kniha veľkým pokladom, od nie až tak skromných začiatkov v podobe Písma svätého, cez zákonníky, kroniky až po modernú voľnú tvorbu autorov. Verili by ste, že

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Úspech žiačok SHDK

Vajanského Martin 2024 – Regionálne kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine 11. – 14. marca 2024. Školu úspešne reprezentovali A.

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content