Súkromná
spojená
škola

Objekt v priestore / Priestor v objekte

V priebehu letných prázdnin OZ Bod- Spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou a Slovenským národným múzeom realizovalo už XII.ročník Letného intermediálneho workshopu. Tradícia letných dielní sprevádza našu školu (konzervatórium a školu umeleckého priemyslu) už od jej založenia v roku 2006.

     Samotný workshop prebiehal 6 dní (od. pondelka 1.8. do soboty 6.8.) v krásnom prostredí skanzenu, pričom v sobotu 6. 8. prebehla o 11.00 hod. aj verejná prezentácia výsledkov. Cieľom intermediálneho workshopu je už od roku 2006 prepájať literárne, dramatické a výtvarné umenie. Témou XII. Letného intermediálneho workshopubol Objekt v priestore/ priestor v objekte (Site Specific). Konkrétne sa zameriaval na úvahy o živote v minulosti v kontraste so životom v súčasnosti, čo podporuje aj samotné špecifické prostredie Skanzenu, ktoré sme si pre tento ročník vybrali. V minulosti to boli témy: Bod-línia-plocha-priestor- 2006, Labyrint-2007, Farba ako komunikačný prostriedok- 2008, Čierna a biela (dualita)- 2009, Antireklama- 2010, Zaostrené na detail-2011, Línia-kontakt-prelínanie- 2012, (De)konštrukcia knihy- 2013, Dualita- 2014, Stereotypy- 2015, Rozprávka, Site specific I.- 2021.

     Lektormi workshopu tentoraz boli: Zuzana Galková, divadelná režisérka a dramaturgička, redaktorka a režisérka redakcie umeleckých programov RTVS v štúdiu Banská Bystrici; Pavlína Musilová, ktorá vyštudovala odbor dramaturgie a réžie v bábkarskom umení na VŠMU v Bratislave, režírovala inscenácie v rôznych divadlách na Slovenku a Silvia Lušňáková Kadelová, ktorá  vyštudovala na VŠVU Úžitkové umenie so zameraním na Sklo. Všetky lektorky v súčasnosti pôsobia aj na našej škole.

     Režisérka Zuzka Galková: „Cieľom tak bolo pripomenúť účastníkom skutočnosť, že hoci je skanzen múzeom, objekty v ňom boli miesta kde ľudia skutočne žili. To, čo je dnes síce už expozíciou, bolo miestami kde sa rodilo, žilo a umieralo. Počas piatich intenzívnych dní sme sa sústredili na hľadanie dramatických situácií, ktoré život na dedine v minulosti ponúkal a zároveň sme hľadali paralely s dneškom. Špecifické prostredie Múzea slovenskej dediny sme sa snažili jednotlivými výstupmi osídliť a tak aj oživiť. Vo výsledku teda vznikol príbeh jednej dediny,
vyskladaný zo základných životných situácií, ktoré však nesú silný dramatický potenciál – od práce na poliach, lásku, neveru, narodenie nemanželského dieťaťa až po svadbu a krstiny. Samotná prezentácia projektu, ktorej bol venovaný šiesty deň workshopu tak bola výsledkom kolektívnej tvorby, postavenej na princípe site – specific. Účastníci workshopu tak okrem
performance a libreta k nemu zároveň ponúkli svoj vlastný pohľad na život na dedine a názor na časté sociálne problémy, ktoré sa s týmto prostredím spájajú.“

      Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Týždeň na lyžiach

Lyžiarsky výcvik organizovaný od 29. 1. do 2. 2. 2024 v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa bol o pohybe, relaxe ale aj o budovaní vzájomných vzťahov. Počasie nám prvé dni prialo.

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

PORCIA POLROČNÝCH PRÁC

Piatok 26. 1. 2024 podvečer zaplnili priestory školy rodičia a priatelia našich výtvarníkov.  Mali príležitosť pozrieť si výstavu prác žiakov zo všetkých ročníkov SŠUP. Práce boli vytvorené v rámci jednotlivých

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Nové premiéry v MDM

Dávame do pozornosti program na mesiac február našeho školského Martinského divadla mladých. Všetky uvádzané tituly sú novo naštudované ročníkové predstavenia. Príďte stráviť príjemný podvečer so študentami SHDK. Miesta je možné

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content