Súkromná
spojená
škola

Medzinárodný festival pantomímy

30. ročník medzinárodného festivalu pantomímy PAN a 6. ročník PANart v Liptovskom Mikuláši. Festival napĺňa každý rok koniec novembra pantomímou, umeleckým pohybom a mladými umelcami.

My (pedagógovia), spolu so žiakmi 3. ročníka SHDK sme mali tú česť byť jeho súčasťou. Očarení profesionálnymi etudami, predstaveniami, happeningmi a workshopmi na svetovej úrovni, sme sa vrátili po vskutku PANtastickom týždni domov, nadchnutí a motivovaní, plný dojmov a ďalších nápadov do najbližších týždňov.. ba snáď rokov. Kto to nezažil nepochopí… Odporúčame KAŽDÉMU bez ohľadu na vek, zameranie, zamestnanie.

Viac info, viac foto TU

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Týždeň na lyžiach

Lyžiarsky výcvik organizovaný od 29. 1. do 2. 2. 2024 v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa bol o pohybe, relaxe ale aj o budovaní vzájomných vzťahov. Počasie nám prvé dni prialo.

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

PORCIA POLROČNÝCH PRÁC

Piatok 26. 1. 2024 podvečer zaplnili priestory školy rodičia a priatelia našich výtvarníkov.  Mali príležitosť pozrieť si výstavu prác žiakov zo všetkých ročníkov SŠUP. Práce boli vytvorené v rámci jednotlivých

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Nové premiéry v MDM

Dávame do pozornosti program na mesiac február našeho školského Martinského divadla mladých. Všetky uvádzané tituly sú novo naštudované ročníkové predstavenia. Príďte stráviť príjemný podvečer so študentami SHDK. Miesta je možné

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content