Súkromná
spojená
škola

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku s cieľom dobiť  Oravský hrad. Útok viedol Mgr.art. Michal Tomasy a Mgr.art. Viktória Komolíková.
V utorok 28. 5. bol prvý, druhý a tretí ročník SHDK  v neďalekej Žiline v Bábkovom divadle na predstavení Nebrebudený.
Predstavenie bolo zamenané najmä na žiakov základných a stredných škôl, keďže príbeh patrí medzi  povinné čítanie na školách. Divadelné spracovanie, ktoré naši žiaci videli, bolo naozaj dobre a zaujímavé aj pre dospelého diváka, konštatovali pedagógovia, ktorí žiakov sprevádzali Mgr.art. Ivana Kovalčíková Halašová a Mgr.art. Viktória Komolíková. Súčasťou bola aj krátka prednáška.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Na návšteve VŠVU

Máj bol na ktivity na našej škole naozaj bohatý. Osemnásteho sa v skorých ranných hodinách vydali žiaci prvých troch ročníkov a pedagógovia SŠUP  na celodenný výlet do Bratislavy. Cesta bola

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content