Súkromná
spojená
škola

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili a oplatilo sa!

KATEGÓRIA „C“ (Malé grafické formy)

3. MIESTO: Matúš Jankola, 1. ročník, BOBEK, Papierorez , 2023, Ižipová Renáta

ČESTNÉ UZNANIE: Sabina Šebíková, 1. ročník, NEVINNÁ, Papierorez , 2023, Ižipová Renáta

 

KATEGÓRIA „D“ (Ilustrácia)

ČESTNÉ UZNANIE: Sebastián Harnas, 1. ročník, VZDUCHOM, Počítačová grafika 2024, Tomáš Gaj

 

KATEGÓRIA „F“ (Voľná grafická tvorba)

1. MIESTO: Liliana Bogárová, 4. ročník, HORE – DOLE, Počítačová grafika, ručné spracovanie, 2023, Ivan Bílý, Silvia Lušňáková Kadelová

ČESTNÉ UZNANIE: Klára Kubalová, 4. ročník, MALÝ PRINC, Počítačová grafika, ručné spracovanie, 2023, Ivan Bílý, Silvia Lušňáková Kadelová

Poslaním súťaže je prezentácia tvorby mladých grafických tvorcov – študentov stredných umeleckých škôl, škôl úžitkového výtvarníctva, spojených škôl a stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory. Cieľom je vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú prácu, rozvíjať ich tvorivosť, inšpirovať ich pre štúdium na vysokých školách, podporiť rozvoj ich kreatívneho myslenia, výtvarného cítenia, manuálnych zručností a samostatnú tvorivú činnosť.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Na návšteve VŠVU

Máj bol na ktivity na našej škole naozaj bohatý. Osemnásteho sa v skorých ranných hodinách vydali žiaci prvých troch ročníkov a pedagógovia SŠUP  na celodenný výlet do Bratislavy. Cesta bola

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content