Súkromná
spojená
škola

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky
pre šk. rok 2024/2025 na odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO

Kritériá prijímacieho konania si môžete stiahnúť TU
Prílohu s povinnými textami si môžete stiahnúť TU

Prihlášky zasielajte do 13. 6. 2024
na adresu: Súkromná spojená škola Martin, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin.
Informácie aj na tel.: 0904 226 288

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Na návšteve VŠVU

Máj bol na ktivity na našej škole naozaj bohatý. Osemnásteho sa v skorých ranných hodinách vydali žiaci prvých troch ročníkov a pedagógovia SŠUP  na celodenný výlet do Bratislavy. Cesta bola

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content