Súkromná
spojená
škola

Výsledky talentových skúšok SŠUP

Výsledky z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor 8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body

1. / G32 / 198

2. / G6 / 197

3. / G18 / 196

4. / G31 / 191

5. / G15 / 189

6. / G23 / 187

7. / G10 / 186

8. / G2 / 181

9. / G5 / 179,5

10. / G19 / 172

11. / G29 / 168

12. / G30 / 164,5

13. / G12 / 150

14. / G20 / 149

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body

15. / G1 / 142

16. / G27 / 139

17. / G7 / 135

18. / G22 / 131

19. / G28 / 125

20. / G17 / 124

21. / G11 / 121

22. / G14 / 116

23. / G13 / 115

24. / G16 / 111

25. / G9 / 110

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body

26. / G3 / 85

27. / G26 / 70

28. / G8 / 67

29. / G25 / 65

30. / G4 / 58

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód G24, G21

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Týždeň na lyžiach

Lyžiarsky výcvik organizovaný od 29. 1. do 2. 2. 2024 v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa bol o pohybe, relaxe ale aj o budovaní vzájomných vzťahov. Počasie nám prvé dni prialo.

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

PORCIA POLROČNÝCH PRÁC

Piatok 26. 1. 2024 podvečer zaplnili priestory školy rodičia a priatelia našich výtvarníkov.  Mali príležitosť pozrieť si výstavu prác žiakov zo všetkých ročníkov SŠUP. Práce boli vytvorené v rámci jednotlivých

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Nové premiéry v MDM

Dávame do pozornosti program na mesiac február našeho školského Martinského divadla mladých. Všetky uvádzané tituly sú novo naštudované ročníkové predstavenia. Príďte stráviť príjemný podvečer so študentami SHDK. Miesta je možné

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content