Súkromná
spojená
škola

Výsledky talentových skúšok SHDK

Výsledky z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor 8226 Q – HERECTVO – Hudobno-dramatické umenie.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body

1. / H6 / 170

2. / H3 / 166

3. / H7 / 155

4. / H2 / 145

5. / H5 / 135

6. / H8 / 135

7. / H13 / 132

8. / H9 / 130

9. / H4 / 122

10. / H10 / 119

NEPRIJATÍ – neprijatí pre nedostatok miesta:

p.č./kód/získané body

11. / H15 / 105

12. / H14 / 93

NEPRIJATÍ – neúspešná talentová skúška:

p.č./kód/získané body

13. / H11 / 86

14. / H1 / 54

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód H12

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Týždeň na lyžiach

Lyžiarsky výcvik organizovaný od 29. 1. do 2. 2. 2024 v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa bol o pohybe, relaxe ale aj o budovaní vzájomných vzťahov. Počasie nám prvé dni prialo.

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

PORCIA POLROČNÝCH PRÁC

Piatok 26. 1. 2024 podvečer zaplnili priestory školy rodičia a priatelia našich výtvarníkov.  Mali príležitosť pozrieť si výstavu prác žiakov zo všetkých ročníkov SŠUP. Práce boli vytvorené v rámci jednotlivých

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Nové premiéry v MDM

Dávame do pozornosti program na mesiac február našeho školského Martinského divadla mladých. Všetky uvádzané tituly sú novo naštudované ročníkové predstavenia. Príďte stráviť príjemný podvečer so študentami SHDK. Miesta je možné

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content