Súkromná
spojená
škola

Výsledky talentových skúšok SHDK

Výsledky z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor 8226 Q – HERECTVO – Hudobno-dramatické umenie.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body

1. / H6 / 170

2. / H3 / 166

3. / H7 / 155

4. / H2 / 145

5. / H5 / 135

6. / H8 / 135

7. / H13 / 132

8. / H9 / 130

9. / H4 / 122

10. / H10 / 119

NEPRIJATÍ – neprijatí pre nedostatok miesta:

p.č./kód/získané body

11. / H15 / 105

12. / H14 / 93

NEPRIJATÍ – neúspešná talentová skúška:

p.č./kód/získané body

13. / H11 / 86

14. / H1 / 54

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód H12

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content