Súkromná
spojená
škola

Stužková bola super!

Začiatky organizovania boli veľmi náročné na psychiku. Organizátorky Alex a Viki dali do prípravy našej stužkovej naozaj všetko. Vďaka ním to vyšlo SUPER.

Stužková sa konala 22. septembra v penzióne Čierna Pani v Martine a sála bola zdobená v symbolických zelených farbách. Najkrajšími ozdobami sme boli však my, s našimi zelenými stužkami, ktoré symbolizujú začiatok dospelosti a dvere do nového života. Bol to nádherný večer plný tanca, smiechu a nezabudnuteľných momentov so spolužiakmi. Program sme mali naozaj bohatý. Od tančekov, až po rapp na tému SHDK, vrátane tradičného polnočného súdu. Stužkovú sme si všetci nesmierne užili a berieme to ako jeden z najkrajších spoločných zážitkov. Čo nás však tešilo úplne najviac, boli hrdé pohľady našich rodičov a príbuzných. Nie nadarmo sa hovorí: navždy sa zachová… Ostáva nám teda už iba úspešne zmaturovať.

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content