Súkromná
spojená
škola

Dni otvorených dverí

Príd‘ PRESKÚMAŤ prostredie školy!

9. november 2022 – 09:00 – 12:00 hod. – prezenčne v priestoroch našej školy

28. január 2023 – 09:00 – 12:00 hod. – prezenčne v priestoroch našej školy

28. január 2023 – 13:00 – 15:00 hod. – ONLINE

VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!

NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!

POROZPRÁVAJ SA s tvojimi nastávajúcimi pedagógmi!

ZISTI viac o štúdiu na našej škole!

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Druhé výberové konanie

ŠKOLA, s. r. o., vyhlasuje druhé výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Doplňujúce prijímačky na HERECTVO

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium vypisuje na 18. júna 2024 doplňujúce talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 na odbor 8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – HERECTVO Kritériá prijímacieho konania

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Grafikom sa opäť darilo

Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a usporiadateľom súťaže je Spojená škola, Hattalova 471, Nižná. Aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Maturitné výlety

Aby sa naši maturanti mohli plne sústrediť na svoju ústnu maturitnú skúšku „vyhnali“ sme ostaných na výlet. V pondelok 27. 5. vyrazili prváci z SHDK na výlete do Oravského Podzámku

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content