Štvrtok - 28. 9. 2023 meniny má Václav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Naše úspechyS S U Š
na vysoké školy umeleckého zamerania boli prijatí

V školskom roku 2019 - 2020
Univerzita Palackého Olomouc – Filmové studie, Televizní a rozhlasové studie (1)
Univerzita Tomáša Bati, Zlín – Produktový dizajn (1)
UMB Banská Bystrica – Učiteľstvo výtvarného umenia (1)
Univerzita Komenského – Mediamatika (1)

V školskom roku 2018 - 2019
Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení,
Katedra Sochárstva: Kristína Zatloukalová
Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava, ČR
Fakulta stavebná: Lenka Katrenčíková
Vysoká škola kreatívnej komunikácie Praha, ČR
Animácia a vizuálne efekty: Veronika Tatarková
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Výtvarná výchova a Psychológia: Kristína Klocháňová

V školskom roku 2016 - 2017
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR, Fakulta multimediálnych komunikácií,
ateliér Digitálny dizajn: Štefániková Katarína

V školskom roku 2015 - 2016
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR, Fakulta multimediálnych komunikácií,
ateliér Animovanej tvorby: Čižmáriková Kristína
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR, Fakulta multimediálnych komunikácií,
ateliér Dizajn skla: Sochuláková Natália
Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení,
katedra Intermédií a digitálnych médií: Bízik Martin
Ostravská univerzita Ostrava, ČR, Fakulta umenia,
odbor Voľná grafika: Tatarková Martina
Technická univerzita, Košice, Fakulta umení,
odbor Dizajn: Malý Ján
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR, Fakulta multimediálnych komunikácií,
ateliér Animovanej tvorby: Valášková Zuzana

V školskom roku 2014 - 2015
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR
Fakulta multimediálnych komunikácií
ateliér animovanej tvorby: Lucia Jančárová
Univerzita Komenského Bratislava
odbor Psychológia: Matej Jančár
Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební
odbor Krajinní architektura: Jesenská Ivana

V školskom roku 2013 - 2014
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
odbor Transport dizajn: Čech Filip
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
odbor Maľba: Mišíková Petra
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Audio-vizuálne média: Ďuríková Zuzana
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Grafika: Martinček Marko
Slovenská technická univerzita, Bratislava
odbor Produktový dizajn: Feriancová Michaela
Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR
Fakulta multimediálnych komunikácií
ateliér Grafický dizajn: Petra Facunová
Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební
odbor Krajinní architektura: Radoslav Krupec

V školskom roku 2012 - 2013
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
odbor Priemyselný dizajn: Gaj Tomáš
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Voľná grafika: Čižnár Marián

V školskom roku 2011 - 2012
Vysoka škola výtvarných umení Bratislava
odbor Grafický dizajn: Mráz Marek
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Fakulta krajinného inžinierstva Nitra: Piovarčiová Lenka
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Grafika: Jankovičová Miroslava
Vysoká škola múzických umení Bratislava
odbor Dramaturgia a scenáristika: Matej Sekerka

V školskom roku 2010 - 2011
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Socha: Nguyen Mário, Zavoďan Matej
Technická univerzitu, Drevárska fakulta Zvolen
odbor Dizajn: Klimáček Kristián
Technická univerzitu Košice
odbor Dizajn: Egedová Martina
odbor Socha: Závacký Jozef

v školskom roku 2009 - 2010
Akadémia umení Banská Bystrica
odbor Socha: Matura Juraj
Technická univerzita, Drevárska fakulta Zvolen
odbor Dizajn: Dančová Katarína, Kotleba Jozef
Slovenská technická univerzita Bratislava
odbor Architektúra: Koptová Adela

a celý rad žiakov bol prijatí na Pedagogické fakultyNAŠE ÚSPECHY SSUŠ Martin
výstavy a súťaže, do ktorých sa SSUŠ Martin zapojila

KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV – The Dream 2019
11. ročník celoslovenskej súťaže, Nižná na Orave
kategória OBAL
I. miesto Bíziková Alica
II. miesto Paškuliaková Natália
kategória VOĽNÁ GRAFIKA
III. miesto Kurhajec Martin
kategória ILUSTRÁCIA
III. miesto Čižmáriková Alexandra
kategória PLAGÁTOVÁ TVORBA
II. miesto Juríková Janka

Cena riaditeľa školy – Kalendár 2019 SSŠ-SSUŠ Martin
kolektívna práca žiakov SSŠ-SSUŠ Martin:
D. Blažeňáková, L. Gajdošová, T. Kážmérová, L. Krejčíková, L. Kuzicová, D. Matula, V. Mudráková, N. Paškuliaková, S. Stráska

Čestné uznanie
kategória PLAGÁTOVÁ TVORBA
Tatarková Veronika
kategória VOĽNÁ GRAFICKÁ FORMA
Gáll Sebastián
viedla: Mgr. art. Lušňáková Kadelová Silvia

Majstrovstvá stredných škôl ŽSK v zjazdovom lyžovaní 2019
III. miesto Gontková Maximiliána

MÚZA 2017
9.ročník celoslovenskej súťaže „Kreativita mladých grafikov“, Nižná na Orave
kategória „LOGO“
1. miesto – Dominika Potočná
kategória „ILUSTRÁCIA“
1. miesto – Dominik Konuš
kategória „OBAL“
2. miesto – Katarína Štefániková
kategória „KAMPAŇ“
Cena riaditeľa školy – Katarína Štefániková
Cena poroty za Detský slovník – Katarína Štefániková

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
celoslovenská súťaž 4 živly + človek, rok 2016
Cena Mesta Banská Štiavnica – Martina Tatarková

Organizátor: Spojená škola, Ul. Hattalova č. 471, Nižná
Kreativita mladých grafikov
VIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl „Spektrum mladosti“, rok 2016
kategória „Ilustrácia“
1. miesto – Martina Tatarková
„Čestné uznanie“ – Sochuláková Natália
kategória „Fotografia“
3. miesto – Sofia Gašperáková
kategória „Plagátová tvorba a logo“
1. miesto – Blahušiaková Barbora
3. miesto – Natália Sochuláková
Cena predsedu poroty – Kristína Čižmáriková

Organizátor: Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv.Lukáša, Topoľčany a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Topoľčany
• III.ročník umeleckej prehliadky a súťaže Dielo tvojich rúk, rok 2007
1. miesto – Jozef Kotleba
2. miesto – Ľubomír Nemec
3. miesto – Matej Sekerka

Organizátor: Turčianska galéria, Martin + Žilinský samosprávny kraj, Žilina
dňa 26. 6. – 2. 9. 2007
• projekt Socha v meste III.
študenti SSUŠ sa prezentovali svojou „priestorovou tvorbou“ pri príležitosti vernisáže tohto projektu

Organizátor: Spojená škola, Tokajícka č.24, Bratislava
• súťaž School dizajn 2009 – Grafický dizajn
1. miesto – SSUŠ, J. Lettricha č. 3, Martin
za „Dizajn manuál“
vyučoval Mgr. art. Marek Kokoška
študenti:
– Branislav Šurin
– Jozef Kotleba
– Martina Grečnárová
– Dominika Oselská

Organizátor: Sieťotlačový zväz SR + Škola umeleckého výtvarníctva, Trenčín
+ Galéria J. Šmoka, Jihlava, ČR
• súťaž o najlepší plagát Quo vadis homo sapiens ?, rok 2010
študent:
3. miesto – Matej Sekerka