Štvrtok - 28. 9. 2023 meniny má Václav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  33  >

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.
V prípade, ak máte záujem napomôcť k plneniu cieľov združenia, je potrebné vyplnené tlačivá predložiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 972 588
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bližšie informácie nájdete tu

Menej informácií <

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna

OZNÁMENIE

o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30. 1. 2023.

Riaditeľské voľno, odsúhlasené pedagogickou radou SSŠ a zriaďovateľkou školy, bude poskytnuté pre žiakov školy ako náhrada zrušených polročných prázdnin.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31. 1. 2023

V Martine dňa 26. 1. 2023
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VÝSTAVA


Pozývame vás na
PORCIU POLROČNÝCH PRÁC ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
27. 1. 2023 (piatok) od 17:00 hod. vernisáž výstavy
28. 1. 2023 (sobota) od 9:00 – 12:00 komentovaná prehliadka v priestoroch školy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2023 od 09:00 – 12:00 hod. prezenčne v priestoroch našej školy
28. 1. 2023 od 13:00 – 15:00 hod. ONLINE

VYUŽI príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
NÁJDI odvahu na odbornú konzultáciu!
POROZPRÁVAJ SA s tvojimi nastávajúcimi pedagógmi!
ZISTI viac o štúdiu na našej škole!Menej informácií <

POKRAČOVANIE PRÍPRAVNÝCH KURZOV KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
sú určené žiakom ZŠ (od 12 rokov), ktorí sa plánujú uchádzať o štúdium na našej škole

POKRAČOVANIE PRÍPRAVNÝCH KURZOV KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
sú určené žiakom ZŠ (od 12 rokov), ktorí sa plánujú uchádzať o štúdium na našej škole

TERMÍNY KURZOV VO FEBRUÁRI, MARCI A APRÍLI
9. 2. 2023 (štvrtok), 16. 2. 2023 (štvrtok), 23. 2. 2023 (štvrtok)
9. 3. 2023 (štvrtok), 16. 3. 2023 (štvrtok), 23. 3. 2023 (štvrtok)
13. 4. 2023 (štvrtok), 20. 4. 2023 (štvrtok), 27. 4. 2023 (štvrtok)
v case od 15:30 do 17:00 hod. v priestoroch školy
(SSŠ, J. Lettricha 3, 036 01 Martin)

Na kurzy je potrebné sa prihlásiť
lubica.podhorska@ssusmartin.sk, 0903282292


Menej informácií <