Nedeľa - 25. 9. 2022 meniny má Vladislav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
1  2  3  4  5  ...  31  >

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 10.00 h.
v priestoroch školy
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G26 / 213
2. / G7 / 191
3. / G1 / 165
4. / G18 / 161
5. / G10 / 160
6. / G9 / 149
7. / G23 / 137
8. / G5 / 135
9. / G16 / 133
10. / G12 / 132
11. / G2 / 131
12. / G22 / 128
13. / G24 / 125
14. / G21 / 122
15. / G3 / 121

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
16. / G11 / 117
17. / G14 / 114
18. / G8 / 110

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
19. / G6 / 80
20. / G15 / 79
21. / G17 / 77
22. / G19 / 75
23. / G20 / 70
24. / G25 / 65
25. / G27 / 45

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G4
G13

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 18. 5. 2022


Menej informácií <

PRÍPRAVNÉ KURZY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
2 hodiny týždenne od 15:30 – do 17:00 hod. v marci a apríli

PRÍPRAVNÉ KURZY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
2 hodiny týždenne od 15:30 – do 17:00 hod. v marci a apríli
termíny na prihlásenie: 2., 28. marec a 4., 11., 25. apríl 2022

Lektor: akad. mal. Ivan Bílý
mail: ivan.bily@ssusmartin.sk


Menej informácií <

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.
V prípade, ak máte záujem napomôcť k plneniu cieľov združenia, je potrebné vyplnené tlačivá predložiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 972 588
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bližšie informácie nájdete tu

Menej informácií <