Nedeľa - 25. 9. 2022 meniny má Vladislav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  32  >

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.
V prípade, ak máte záujem napomôcť k plneniu cieľov združenia, je potrebné vyplnené tlačivá predložiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 972 588
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bližšie informácie nájdete tu

Menej informácií <

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA


na odbor: 8226 Q – Hudobno‐dramatické umenie – HERECTVO
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008052)
pre školský rok 2022 – 2023 (prijímame 10 žiakov)

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA


na odbor: 8226 Q – Hudobno‐dramatické umenie – HERECTVO
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008052)
pre školský rok 2022 – 2023 (prijímame 10 žiakov)
informácie si môžete stiahnuť vo formáte .pdf

Príloha k TPS
vo formáte .pdf
Menej informácií <

VIDEOPREHLIADKA SSŠ


Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP
VIDEOPREHLIADKA SHDK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022 – SHDK


Príď sa nám ukázať 29. 1. 2022 počas Dňa otvorených dverí!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022 – SHDK


Príď sa nám ukázať 29. 1. 2022 počas Dňa otvorených dverí!

Využi príležitosť a zisti viac o svojich možnostiach a schopnostiach.
Nájdi odvahu na odbornú konzultáciu a príď nám ukázať svoj talent!
Preskúmaj prostredie našej školy!
Pozhováraj sa s (možno Tvojimi nastávajúcimi) pedagógmi!
Zisti viac o štúdiu na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine!

Doobeda od 9:00 do 12:00 hod – príď priamo do našej školy (je potrebné sa vopred objednať u riaditeľky školy na tel. čísle 0904 226 288)

Poobede od 13:00 do 15:00 hod. – pripoj sa online a podebatuj s našimi študentkami na instagrame shdk_martin

Škola funguje pre návštevníkov v režime OTP (deti do 18 rokov) / OP (dospelí).


Menej informácií <