Štvrtok - 18. 8. 2022 meniny má Elena, Helena Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
1  2  3  4  5  ...  32  >

MDM – streamujeme


Pozrite si záznam z predstavenia 6. 6. 2022
LUIGIHO SRDCE

MDM – streamujeme


Pozrite si záznam z predstavenia 6. 6. 2022
LUIGIHO SRDCE

študenti druhého ročníka
autor Ivan Bukovčan
pedagóg Mgr. art. Michal Tomasy


Menej informácií <

DRUHÉ KOLO TPS


Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na 4 voľné miesta
na odbor hudobno-dramatické umenie
sa uskutoční 21. 6. 2022 o 9:00 hod.
Kritériá prijímacieho konania z prvého kola a povinné texty zostávajú nezmenené.
Prihlášky spolu s potvrdením od foniatra zasielajte na adresu:
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3, Martin 036 01

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / H3 / 447
2. / H6 / 429
3. / H9 / 402
4. / H8 / 369
5. / H11 / 357
6. / H1 / 320
7. / H14 / 298
8. / H10 / 273
9. / H4 / 252

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
10. / H7 / 144
11. / H2 / 96

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
H5
H12
H13

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 18. 5. 2022Menej informácií <

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.
V prípade, ak máte záujem napomôcť k plneniu cieľov združenia, je potrebné vyplnené tlačivá predložiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 972 588
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bližšie informácie nájdete tu

Menej informácií <