Streda - 26. 1. 2022 meniny má Tamara Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  30  >

15 ROKOV S NAMI


Milí priatelia,
dovoľujem si vás, vašich známych a vašich blízkych pozvať na oslavu výročia založenia našej školy, ktorá prebehne 10. septembra (piatok) v čase 9.00-15.00 hod. v Hviezdoslavovom parku v Martine (altánok a jeho okolie pri Hoteli Turiec).

15 ROKOV S NAMI


Milí priatelia,
dovoľujem si vás, vašich známych a vašich blízkych pozvať na oslavu výročia založenia našej školy, ktorá prebehne 10. septembra (piatok) v čase 9.00-15.00 hod. v Hviezdoslavovom parku v Martine (altánok a jeho okolie pri Hoteli Turiec).

Naše výročie oslávime tvorivo a interaktívne, t.j. účastníci sa môžu do jednotlivých aktivít zapojiť a zažiť tak kúsok tvorivého procesu charakteristického pre odbory, ktoré môžu u nás študovať:
HERECTVO (Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Martine)
a GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN (Súkromná škola umeleckého priemyslu).

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 prebehne 2. septembra 2021 (štvrtok) o 10.00 h.
v priestoroch školy
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G7 / 150
2. / G6 / 145
3. / G12 / 136
4. / G14 / 130
5. / G5 / 128
6. / G2 / 122
7. / G11 / 119
8. / G10 / 117
9. / G19 / 116
10. / G21 / 110
11. / G8 / 99
12. / G15 / 96
13. / G17 / 95
14. / G18 / 91

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G16 / 89
16. / G24 / 87
17. / G13 / 85
18. / G9 / 81
19. / G4 / 78
20. / G1 / 75
21. / G20 / 70
22. / G27 / 68
23. / G29 / 62
24. / G25 / 60
25. / G26 / 59
26. / G3 / 51

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G22
G23
G28

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 20. 5. 2021 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 13. 5. 2021


Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP

Prezentácia z BURZY STREDNÝCH ŠKÔL
vo formáte .pdf

Online konzultácia s akad. mal. I. Bílým dňa 17. 2. 2021 od 10:00 do 12:00 h
Pripájací kód na stretnutie cez Google Meet:
https://meet.google.com/xhg-yncy-awz
V prípade, že sa neviete prihlásiť, píšte na: ivan.bily@ssusmartin.skMenej informácií <