Streda - 23. 5. 2018 meniny má Želmíra Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

WORKSHOP PRE HLASOVÝCH PROFESIONÁLOV


Štúdio Pivnica s.r.o. rokom 2018 odštartovalo projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNÁME, ktorý má za cieľ vytvorenie multižánrového priestoru vo vzdelávacej oblasti umenia a kultúry...

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 27. 3. 2018
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / H9 / 112
2. / H8 / 108
3. / H2 / 101
4. / H10 / 100
5. / H26 / 96
6. / H18 / 95
7. / H21 / 95
8. / H27 / 92
9. / H24 / 86
10. / H28 / 76

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
11. / H4 / 75
12. / H6 / 74
13. / H29 / 73
14. / H3 / 72
15. / H1 / 71

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
16. / H11 / 70
17. / H17 / 67
18. / H16 / 63
19. / H25 / 46
20. / H12 / 44
21. / H22 / 42
22. / H14 / 38
23. / H5 / 16

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2018 – 2019 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 26. 4. 2018 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 27. 4. 2018 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.


V Martine, dňa 4. 4. 2018

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 27. 3. 2018 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 27. 3. 2018 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

Na študijný odbor 8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G28 / 35
2. / G17 / 34
3. / G22 / 33
4. / G18 / 32
5. / G12 / 32
6. / G16 / 32
7. / G8 / 31
8. / G25 / 30
9. / G3 / 29
10. / G7 / 29
11. / G21 / 28
12. / G4 / 27
13. / G5 / 27
14. / G26 / 25

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
15. / G10 / 24
16. / G15 / 24
17. / G11 / 23
18. / G14 / 23
19. / G1 / 21
20. / G6 / 21
21. / G9 / 20
22. / G23 / 19

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
23. / G2 / 17
24. / G24 / 16
25. / G27 / 15

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2018 – 2019 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 26. 4. 2018 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 27. 4. 2018 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.

Z dôvodu, že sa na Talentových prijímacích skúškach na odbor 8261 M 00 – Propagačná grafika nezúčastnili všetci prihlásení žiaci, škola otvára pre školský rok 2018 – 2019 len jeden študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn.

V Martine, dňa 4. 4. 2018

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu