Piatok - 24. 5. 2019 meniny má Ela Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

RUŠTINA BEZ HRANÍC


12. 4. sme mali príležitosť zúčastniť sa už 2. rok na podujatí "Ruština bez hraníc".

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte .doc


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

Na študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn
talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G21 / 36
2. / G20 / 35
3. / G24 / 34
4. / G11 / 34
5. / G23 / 34
6. / G15 / 33
7. / G18 / 32
8. / G14 / 32
9. / G8 / 31
10. / G1 / 31
11. / G19 / 29
12. / G17 / 29
13. / G22 / 29
14. / G5 / 28

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
15. / G3 / 28
16. / G6 / 27
17. / G9 / 26
18. / G10 / 26
19. / G25 / 25
20. / G13 / 25
21. / G2 / 25
22. / G7 / 23

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
23. / G4 / 13
24. / G16 / 11

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2019 – 2020 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 25. 4. 2019 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí Talentové prijímacie skúšky úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 26. 4. 2019 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore formou „Odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta".

V Martine, dňa 2. 4. 2019

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 26. – 27. 3. 2019
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 26. – 27. 3. 2019
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / H31 / 126
2. / H9 / 125
3. / H32 / 123
4. / H14 / 118
5. / H38 / 115
6. / H4 / 112
7. / H13 / 111
8. / H2 / 107
9. / H30 / 106
10. / H36 / 105

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
11. / H34 / 104
12. / H41 / 103
13. / H22 / 102
14. / H15 / 101
15. / H20 / 100
16. / H17 / 99
17. / H23 / 91
18. / H24 / 90
19. / H5 / 89
20. / H19 / 89
21. / H26 / 85
22. / H6 / 83
23. / H3 / 82
24. / H21 / 81
25. / H35 / 79
26. / H1 / 74
27. / H29 / 67
28. / H28 / 63

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
29. / H25 / 47

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2019 – 2020 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto nariadením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 25. 4. 2019 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí Talentové prijímacie skúšky úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 26. 4. 2019 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore formou „Odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta“.


V Martine, dňa 2. 4. 2019

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <