Nedeľa - 25. 7. 2021 meniny má Jakub Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

DRUHÉ KOLO TPS


Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na 3 voľné miesta
na odbor hudobno-dramatické umenie
sa uskutoční 22. 6. 2021 o 9:00 hod.
Prihlášky spolu s potvrdením od foniatra zasielajte na adresu:
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3, Martin 036 01

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / H4 / 169
2. / H7 / 164
3. / H12 / 160
4. / H11 / 133
5. / H8 / 127
6. / H10 / 120
7. / H3 / 114
8. / H6 / 110
9. / H14 / 107
10. / H15 / 101

NEPRIJATÍ – pre nedostatok talentu:

p.č./kód/získané body
11. / H5 / 75
12. / H2 / 50
13. / H1 / 23

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu:

kód
H9
H13

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 20. 5. 2021 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 18. 5. 2021Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G7 / 150
2. / G6 / 145
3. / G12 / 136
4. / G14 / 130
5. / G5 / 128
6. / G2 / 122
7. / G11 / 119
8. / G10 / 117
9. / G19 / 116
10. / G21 / 110
11. / G8 / 99
12. / G15 / 96
13. / G17 / 95
14. / G18 / 91

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G16 / 89
16. / G24 / 87
17. / G13 / 85
18. / G9 / 81
19. / G4 / 78
20. / G1 / 75
21. / G20 / 70
22. / G27 / 68
23. / G29 / 62
24. / G25 / 60
25. / G26 / 59
26. / G3 / 51

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G22
G23
G28

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 20. 5. 2021 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 13. 5. 2021


Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP

Prezentácia z BURZY STREDNÝCH ŠKÔL
vo formáte .pdf

Online konzultácia s akad. mal. I. Bílým dňa 17. 2. 2021 od 10:00 do 12:00 h
Pripájací kód na stretnutie cez Google Meet:
https://meet.google.com/xhg-yncy-awz
V prípade, že sa neviete prihlásiť, píšte na: ivan.bily@ssusmartin.skMenej informácií <